Testa allergi


Vi är testhem. Tack vare att familjer öppnade sitt hem för oss fick vi möjlighet att testa dotterns allergi ordentligt och vågade till slut ta steget att välkomna en alldeles egen pärla. Självklart vill vi ge andra samma möjlighet och är därför gärna testhem.

Kontaktuppgifter finns på startsidan. Allra bäst fungerar ett sms. Nedan en artikel om ett av dottern Majas testbesök hos SE*Aleria’s. Artikeln publicerades i rastidningen SIB-nytt år 2016. Då träffade vi bl.a. vackra honan Chana. Även Majas efterföljande testbesök gick fint och vi kunde börja drömma om katt på riktigt. Läs om testhemverksamhet samt allergi och sibirisk katt på Sällskapet sibirisk katt.