Om katteriet

Tankar och utgångspunkter

Stamnamnet SE*Black Beluga’s registrerades 2017 och i planerna ingår att starta ett litet katteri med sibirisk katt. Black beluga, den ryska delikatessen, som lånat sitt namn till katteriet, anspelar på det ryska, den sibiriska kattens ursprung och kopplar till ett förflutet till sjöss på ett av tidernas vackraste kryssningsfartyg M/S Sagafjord där stora mängder kaviar serverades. Beluga är den allra yppersta kvaliteten av lyxvaran vilket ska påminna om att hålla fokus på kvalitet i form av hälsa när det gäller avel. Kanhända har stamnamnet också något att göra med en förkärlek till svarta katter. Och vem vet- kanske dyker den kolsvarta drömkatten upp en dag.

Ledstjärnan för katteriet är att ha prioritet på hälsa i avel och arbeta ansvarstagande för den sibiriska rasens utveckling. Det kräver kunskap och erfarenhet. Erfarenhet kan endast komma med tiden och som ny uppfödare blir utbildning prioriterat. Att skaffa mentorer liksom goda nätverk är också centrala delar. Engagemang i uppfödarnätverk samt rasföreningen är fler källor till ökad kunskap. Deltagande på utställningar är förutom trevligt också sätt att lära om rasen.

Kontakt: e-post: pernilla@blackbeluga.se Mobil: 070-6109922. Adress: Videvägen 38D, 903 65 Umeå.