START


Välkommen hit! SE*Black Beluga’s är ett litet katteri i Umeå för den fantastiska naturrasen Sibirisk katt. Här finns de två silverhonorna Lirica och Minou. Hos oss kan det bli tal om kull då och då. Inte ofta och utan brådska.

Kontakt

  • e-post: pernilla(at)blackbeluga.se
  • mobil: 070-6109922
  • adress: Videvägen 38D på Umedalen, Umeå.

Kolla Insta:

Följ instagramkontot pernilla_helmersson för att ta del av vad som händer kring katterna med filmsnuttar, mer bilder osv.

Tankar och utgångspunkter

Stamnamnet SE*Black Beluga’s (rysk kaviar) anspelar dels på den sibiriska kattens ursprung, dels kopplar det till ett eget förflutet till sjöss på ett av tidernas vackraste kryssningsfartyg. På M/S Sagafjord serverades stora mängder rysk kaviar av den yppersta kvaliteten som benämns beluga. Valet av stamnamn ska påminna om att hålla ett aktivt fokus på kvalitet i form av hälsa i aveln. En självklarhet är att avelsdjur hälsotestas löpande och i hög ålder. Kanhända har val av stamnamn också något att göra med en personlig förkärlek till svarta katter. Och vem vet- kanske dyker den kolsvarta drömkatten upp en dag.

Ledstjärnan för katteriet är alltså att ha prioritet på hälsa i avel och arbeta ansvarstagande för den sibiriska rasens utveckling. Det kräver kunskap och erfarenhet. Erfarenhet kan endast komma med tiden och som ny uppfödare blir utbildning prioriterat.  Mentorer liksom samarbeten är också centrala delar. Har slutfört Pawpeds kurs kallad G1. Fler källor till kunskap är engagemang i uppfödarnätverk samt rasföreningen. Deltagande på utställningar är förutom trevligt också sätt att lära om rasen. Ingår sedan två år i styrelsen för Sällskapet sibirisk katt SäSK samt i redaktionsrådet för medlemstidskriften SIB-nytt som vi ger ut tre gånger per år. Lokalt är katteriet knutet till Björkstakatten i Umeå.