START


Välkommen hit!

SE*Black Beluga’s är ett litet katteri i Umeå för den fantastiska naturrasen Sibirisk katt. Här finns de två silverhonorna Lirica och Minou. Hos oss kan det bli tal om kull då och då. Inte ofta och utan brådska. Till katteriet hör också en ettårig hane som kallas Jamus. Han bor dock i egen familj.

Kontakt

  • e-post: pernilla(at)blackbeluga.se
  • mobil: 070-6109922
  • adress: Videvägen 38D på Umedalen, Umeå.

Kolla Insta:

Följ instagramkontot pernilla_helmersson för att ta del av vad som händer kring katterna med filmsnuttar, mer bilder osv.

Tankar och utgångspunkter

Stamnamnet SE*Black Beluga’s (rysk kaviar) anspelar dels på den sibiriska kattens ursprung, dels kopplar det till ett eget förflutet till sjöss på ett av tidernas vackraste kryssningsfartyg. På M/S Sagafjord serverades stora mängder rysk kaviar av den yppersta kvaliteten som benämns beluga. Valet av stamnamn ska påminna om att hålla ett aktivt fokus på kvalitet i form av hälsa i aveln. En självklarhet är att avelsdjur hälsotestas löpande och i hög ålder. Kanhända har val av stamnamn också något att göra med en personlig förkärlek till svarta katter. Och vem vet- kanske dyker den kolsvarta drömkatten upp en dag.

Ledstjärnan för katteriet är alltså att ha prioritet på hälsa i avel och arbeta ansvarstagande för den sibiriska rasens utveckling. Det kräver kunskap och erfarenhet. Erfarenhet kan endast komma med tiden och som ny uppfödare blir utbildning prioriterat. Mentorer liksom samarbeten är också centrala delar. Har slutfört Pawpeds kurs kallad G1. Fler källor till kunskap är engagemang i uppfödarnätverk samt rasföreningen. Deltagande på utställningar är förutom trevligt också sätt att lära om rasen. Ingår sedan två år i styrelsen för Sällskapet sibirisk katt SäSK och har drivit medlemstidskriften SIB-nytt lika länge. Har i nuläget ett uppdrag att i arbetsgrupp ta fram ett koncept för ett framtida mentorsprogram inom SäSK.  Lokalt är katteriet knutet till Björkstakatten i Umeå. En mycket aktiv SVERAK-klubb med gott om medlemsaktiviteter.

Samarbete för framtida generationer

Den sibiriska katten är en frisk ras och så vill vi att det förblir. Ibland händer det tyvärr något i en ras, som till exempel att ett hälsoproblem framkommer. Då är det av största vikt med samarbete och transparens bland oss uppfödare. Med sina beslut påverkar varje uppfödare rasen på totalen. Det handlar om att ansvarsfullt behålla rasens genetiska mångfald och ta till vara på linjerna på bästa sätt. Att avla för snabbt eller låta en katt ge för många kullar bör undvikas. Marie Holmberg skapade illustrationen nedan och tog initiativet att samla uppfödare som vill verka för utökat samarbete och hjälpas åt så vi tar ansvar för kommande generationer.